Makroanalyse

Vårt makroteam analyserer jevnlig norsk og internasjonal økonomi. Analysene inkluderer fortløpende konjunkturovervåking og omverdenensanalyser. 

Kredittanalyse

Vårt team på kredittanalyse følger norske selskaper, sektorer og finansielle institusjoner som utsteder obligasjoner og sertifikater. Målet er å vurdere risiko, gi anbefalinger og formidle vårt syn på kredittkvaliteten.