I 2011 ble den norske investeringsbanken First Securities’ virksomhet integrert i Swedbanks norske virksomhet, etter at Swedbank hadde vært på eiersiden i First Securities siden 2002 og majoritetseier fra 2010. Sammen er vi blant de ledende finansforetakene i Norge og utgjør en slagkraftig forretnings- og investeringsbank med lokalt fokus og nordisk rekkevidde.

Les mer om hvilke løsninger og produkter vi tilbyr