Large Corporates & Institutions er organisert i sektorteam som tilbyr tilpassede finansielle løsninger og banktjenester for våre kunder. Vårt tilbud inkluderer lån og strukturert finansiering, syndikering av lån, rente- og valutasikring, makro- og kredittanalyse, tilrettelegging for innhenting av egenkapital (ECM) og gjeld/fremmedkapital (DCM), meglertjenester for obligasjoner og derivater og Corporate Finance. Gjennom vårt nære samarbeid og partnerskap med Kepler Cheuvreux tilbyr vi også megling og distribusjon av egenkapital/aksjer, samt aksjeanalyse. 

Historie i Norge

Swedbank etablerte seg i Norge i 1999. I 2011 ble den norske investeringsbanken First Securities’ virksomhet integrert i Swedbanks norske virksomhet, etter at Swedbank hadde vært på eiersiden i First Securities siden 2002 og majoritetseier fra 2010. Sammen er vi blant de ledende finansforetakene i Norge og utgjør en slagkraftig forretnings- og investeringsbank med lokalt fokus og nordisk rekkevidde.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Mattis Lund
Acting General Manager, Swedbank Norge
mattis.lund@swedbank.no 
+47 93 20 77 34