Skagerrak Sparebank – Offentlig Emisjon

Skagerrak Sparebank gjennomfører en emisjon for eksisterende og nye egenkapitalbeviseiere i Banken. Swedbank er engasjert som tilrettelegger i transaksjonen.

Tegningsperiode: 3. juni 2019 kl. 09:00 – 14. juni 2019 kl. 16:30.

Gå til transaksjonssiden