Våre kunder har tilgang til Kepler Cheuvreuxs omfattende analysedekning av ca. 970 europeiske selskaper, hvorav 300 er nordiske, fra mer enn 100 aksjeanalytikere. Våre bedriftskunder drar nytte av et globalt ECM distribusjonsnettverk gjennom Kepler Cheuvreuxs tilgang til over 1,350 investorer. Dette samarbeidet tillater Swedbank og Kepler Cheuvreux å kunne tilby forbedret kvalitet på roadshows, samt en global handelsplattform. Kepler Cheuvreux’s norske Equity Sales, Equity Research og Corporate Access avdelinger er samlokalisert med Swedbank i Oslo. Tidligere analysesjef i Swedbank, Henning C. Steffenrud, er nå Nordic Head of Research i Kepler Cheuvreux.

For mer informasjon om vårt samarbeid med Kepler Cheuvreux kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss.  

For å kontakte Kepler Cheuvreux ring: +47 23 13 90 80 eller besøk Kepler Cheuvreux' nettside.