Hvis du har det som kreves gir vi deg de riktige forutsetningene for at du skal få den karrieren du ønsker.

Vi søker personer som har en stor interesse for finans og et ønske om en karriere innen bransjen. Samtidig må våre kandidater ha den rette personlige balansen, gode evner innen nettverksbygging, kombinert med en selvstendig og proaktiv innstilling. Et internship passer godt for studenter som har ett til to år igjen av høyere utdannelse.