Ved roret i en kapitalkrevende bransje

Shipping- og offshore er en internasjonal og høyst kapitalkrevende industri. Vår virksomhet baseres på bred og lang erfaring innen både Debt Capital og Corporate Finance. Denne sektoren drives fra Oslo - et globalt bransjesenter.

Finansieringsvirksomheten er primært rettet mot selskap som har tilknytning till Norden, Nord-Europa og de Baltiske landene – hvor vi bygger på vårt lokale engasjement og vår regionale markedsekspertise for å skreddersy helhetlige løsninger som fyller alle våre kunders behov.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: