Med en lång tradition av samhällelig engagemang är Swedbank idag finansiell partner till många av Sveriges ledande organisationer och myndigheter - inklusive fackförbund, idrottsförbund, bostadskooperativ, bransch- och arbetsgivarorganisationer, olika typer av ideella organisationer, stiftelser, etc.

Vi hanterar dagligen stora betalningsvolymer där vi trimmar betalnings- och uppföljningsrutiner samt erbjuder arbetsbesparande online-tjänster. Vi förvaltar även stora kapitalvolymer och erbjuder rådgivning och ett antal placeringslösningar. På finansieringsområdet täcker vi in allt från syndikeringar till checkräkningskrediter - och kan via centrala ramavtal erbjuda våra kunders medlemmar förmånliga villkor.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: