Gjenoppvåkning i sektor der tradisjon og innovasjon står side om side

Med store endringer på både regulerings- og miljøsiden, høye lønnsomhetskrav og en stadig sterkere internasjonal konkurranse står energisektoren i dag framfor flere utfordringer. Swedbank har i over tretti år jobbet med energiselskap og har gjennom årene vært med og finansiere flere av Sveriges store energiinvesteringer.

Med stort bransjeengasjement kombinerer vi erfaring med nytenkning og innovasjon – og fungerer som rådgiver og sparringspartner i strategispørsmål for en rekke produsenter og distributører av el. og fjernvarme. I tillegg til selskap som driver utvinning av olje og gass fra både fossile og fornybare råvarer samt selskap innen raffinering og salg av foredlede olje- og gassprodukter. Vår bredde gir oss en god temperaturmåler på energibransjen i sin helhet.

Gjennom ditt spesialiserte kundeteam får du tilgang til Swedbanks brede tilbud av finansielle tjenester. Alt fra skreddersydde prosjektfinansieringsløsninger og working capital management, til tradisjonell bankfinansiering og ulike typer av lån via kapitalmarkedene. For oljeserviceselskaper har vi et team spesielt dedikert til hver kunde for å kunne levere innovative tekniske løsninger og utstyr til olje- og gass sektoren.

For mer informasjon, ta kontakt med sektoransvarlig: