Vi tilbyr et heldekkende utvalg av finansielle tjenester, innenfor områdene utlån, betalinger, sparekonto, investeringer og forsikring. Vi gir service og råd til privatpersoner og virksomheter med både enkle og mer komplekse behov.

Vår strategi er å være en tilgjengelig fullservice bank som tilbyr produkter og tjenester utfra kundenes behov, samtidig som vi opprettholder kostnadseffektivitet og lav risiko. Strategien er basert på vår visjon om å gjøre det mulig for mennesker, virksomheter og samfunnet å vokse. Samtidig skal vi promotere en sunn og bærekraftig økonomi for husholdninger og virksomheter.

Som en ledende bank er vi en viktig del av det finansielle systemet og spiller en viktig rolle I de lokale markedene vi opererer i. Ved å vise hensyn til miljørelatert og sosial risiko i virksomheten, bidrar vi til at både virksomheter og samfunn blir mer bærekraftig. Når det gjelder bærekraftighet, bygger vår strategi på å integrere bærekraftighet I våre prosesser, i finansierings- og investeringsbeslutninger, ved innkjøp og i vår betalingsstrøm.

Vårt samfunnsengasjement er en del av vår arv med røtter i den svenske sparebankbevegelsen og vi fokuserer på utdannelse, entreprenørskap og innovasjoner.