Vi tilbyr et heldekkende utvalg av finansielle tjenester, innenfor områdene utlån, betalinger, sparekonto, investeringer og forsikring. Vi gir service og råd til privatpersoner og virksomheter med både enkle og mer komplekse behov.

Swedbank er en digital bank med fysiske møteplasser, og vi tilbyr produkter og tjenester som møter våre kunders behov. Vårt mål er å bidra til at mennesker og bedrifter kan skape en bedre fremtid. Det støtter vår visjon om et finansielt solid og bærekraftig samfunn, samtidig som vi opprettholder kostnadseffektivitet og lav risiko. Vårt sterke engasjement for bærekraft og samfunnet gjennomsyrer strategien og alt vi gjør i Swedbank. 

Som en ledende bank er vi en viktig del av det finansielle systemet og spiller en viktig rolle I de lokale markedene vi opererer i. Ved å vise hensyn til miljørelatert og sosial risiko i virksomheten, bidrar vi til at både virksomheter og samfunn blir mer bærekraftig. Når det gjelder bærekraftighet, bygger vår strategi på å integrere bærekraftighet I våre prosesser, i finansierings- og investeringsbeslutninger, ved innkjøp og i vår betalingsstrøm.

Vårt samfunnsengasjement er en del av vår arv med røtter i den svenske sparebankbevegelsen og vi fokuserer på utdannelse, entreprenørskap og innovasjoner.