Kontohåndtering

Rett type konto med kontinuerlig informasjon om bedriftens betalingsflyt gir bedre forutsetning for en effektiv likviditetshåndtering. Om du har konto i en utenlandsk bank kan du få kontoinformasjonen direkte til internettbanken.

 • IBAN-BIC
 • Inngående utenlandsbetaling
 • Utgående utenlandsbetaling

Cash Management

Vi tilbyr løsninger for å forenkle håndteringen av hele betalingsprosessen.

 • Konto i utlandet
 • Valutakonto
 • Cashpool

Risikohåndtering

Vi kan hjelpe deg med å minimere risikoen i hver enkelt forretning.

 • FX Trade
 • Importinkasso
 • Importremburs
 • Exportinkasso
 • Exportremburs
 • Utenlandsk bankgaranti
 • Emerging Markets
 • Trade Finance Online