Gå til tekstinnholdet

Spørsmål og svar – Bedrift

Betalinger i Norge

 • Transaksjonene må være registrert og godkjent før tidspunktene under for å komme med på de ulike oppgjørene:

   

  Morgenoppgjør: Betalinger som er registrert og godkjent i perioden 14:00 – 22:30 er på mottakers konto på morgenen dagen etter.
  Ettermiddagsoppgjør: Betalinger registrert og godkjent i perioden 22:30 – 10:30 er på mottakers konto samme ettermiddag.
  Sluttoppgjør: Betalinger registrert og godkjent i perioden 10:30 – 14:00 er på mottakers konto samme kveld.

   

  Betalinger registrert og godkjent i perioden mellom fredag kl. 14:00 og søndag 22:30 er på mottakers konto morgenen den påfølgende mandagen. Skulle den påfølgende mandagen være en helligdag vil mottaker ha pengene på konto morgenen den første arbeidsdagen etter helg.

 • Ja, det kan du. Det må alltid benyttes KID (kundeidentifikasjonsnummer) ved denne type betalinger. Betalinger som ikke har gyldig KID vil bli avvist.

 • Ja, det kan du. Ved etablering av Skattetrekkskonto må banken få informasjon om at elektronisk betaling av skatt skal kunne utføres. Betaling til skatteoppkrever må inneholde mottakers kontonummer og ha gyldig KID(OCR). Betalinger uten KID(OCR) vil bli avvist.

 • Alle transaksjonsdata er tilgjengelig i ”live-grensesnittet” i 17 måneder. Med ”live-grensesnittet” mener vi transaksjoner som blir vist ved klikk direkte på kontonummer.

  I nettbankens Postkasse(Innboks) vil kontoutskrifter, meldinger om innbetaling, årsoppgaver etc. være tilgjengelig i 6 måneder. Etter dette blir dokumentene automatisk flyttet til nettbankens Arkiv.
  Når det gjelder historiske kontoutskrifter vil disse være tilgjengelig i 10 år.

 • Ja, det kan du. Dette gjøres i nettbanken under utførte betalinger. Du vil her kunne angi ønsket periode og debet kontonummer eller for alle kontoer tilknyttet selskapets organisasjonsnummer. Om ønskelig kan denne oversikten åpnes/eksporteres til Excel.

 • Alle bilag legger seg automatisk i nettbankens Postkasse, og Innboks.

 • Innbetalingsdetaljer legger seg i nettbankens Postkasse, under Innboks.

 • Med avtalegiro får du fordeler enten som betaler eller mottaker.

  Betaler:
  - Betalingene går automatisk ved forfallsdato.
  - Du unngår purringer
  - Du mottar varsel minst 7 dager før regningen forfaller

  Tilbyder:
  - Bedre betalere – Betalingen blir belastet på forfallsdato
  - Effektivt og sikkert – Forsendelse av betalingskrav og oppdateringer av reskontro skjer automatisk, og sikrer 100% korrekt betalingsinformasjon
  - Reduserer kostnader knyttet til printing, pakking, porto og etterbehandling av regninger.

   

  Kilde: www.avtalegiro.no

 • OCR giro er et innbetalingsprodukt for alle typer regninger. Du slipper manuell registrering av innbetalinger og får automatisk oppdatering av kundereskontroen så ofte du selv ønsker.
  Gir effektiv innkrevning - Bedriften sender kunde en faktura hvor kundeidentifikasjon (KID) er påført. KID identifiserer kunden og hva betalingen gjelder. Når KID benyttes ved betaling får bedriften en spesifikasjon av innbetalingene på fil (OCR-fil) for automatisk oppdatering av reskontroen. Bedriften slipper dermed manuell registrering av innbetalingene.

   

  OCR giro passer for alle bedrifter uansett størrelse og kundestruktur, og kan benyttes ved fakturering av både faste og tilfeldige regninger

   

  Ta kontakt med Banken for å komme i gang. For at vi skal kunne hjelpe på en enklest mulig måte må vi vite hvilke Moduls og hvor mange siffer dere ønsker i OCR-referansen(KID). Dette kommer frem i deres økonomisystem

   

  Kilde: www.nets.no

 • Årsaken til dette kan være mange. Eksempel på avvisningsårsaker kan være manglende dekning på konto, feil bruk av KID(OCR) og feil i mottakers kontonummer. Avvisningsårsaken finner du under betalinger og ikke utførte betalinger.

 • I Norge opererer vi ikke med Bankgiro nummer. All fakturering ut mot kunde blir gjort mot deres kontonummer.

Betaling til/fra utlandet

 • I nettbanken finner du bare en veiledende kursliste. Den endelige kursen blir fastsatt i det betalingen kommer inn i våre systemer. Skal du overføre et stort beløp(>nok 150 000) som medfører at du vil avtale en kurs, er du velkommen til å ta kontakt med banken. Denne kursen er nødvendigvis ikke en gunstigere kurs enn det dere vill fått ellers, men det gir dere en forutsigbarhet i forhold til utgående beløp.

 • Ved betaling til deres egen konto i Swedbank Sverige må innbetalingen være godkjent i nettbanken før kl 14:00.

 • IBAN er mottakers internasjonale kontonummer.
  BIC er en kode som identifiserer mottakerbank.

 • Dette er angitt på de fleste fakturaer. Dersom dette ikke er oppgitt må dere ta kontakt med mottaker for å få disse opplysningene.

 • Enkelte land har ikke innført IBAN. Ved betalinger til disse landene(eks. USA, Canada, Australia) må NCC kode(National Clearing Code) benyttes. I tillegg til dette må du ha mottakers kontonummer og SWIFT adresse(BIC). Eksempel på en clearing kode er ABA eller FedWire(FW).

 • Ved utenlandsbetalinger over kr. 100 000,- er det et krav om myndighetsrapportering. I betalingsbildet i nettbanken er det derfor et krav at man må spesifisere hva betalingen gjelder, og egne koder avhengig av hva betalingen gjelder.

 • Dette kan variere fra mottaker bank til mottaker bank.

 • Dette har dere mottatt i eget velkomstbrev. Dersom dette ikke er tilgjengelig har vi også en IBAN-kalkulator under Verktøy og Kalkulatorer.

 • Det er to priselementer ved en betaling til utlandet. Oppdragsgiver betaler omkostningene i Norge, med en basispris på kr. 30,-, og mottaker betaler omkostningene i utlandet. Ved evt. tilleggstjenester(eks. ekspressbetaling, faksbekreftelse) kommer det tillegg i pris (se prisliste).

 • Har dere BAS-paket koster det kr. 30,-. Har dere derimot en EXTRA-paket så er konserninterne betalinger innad i Swedbank gratis.

Betalingsterminaler

 • Ja, vi tilbyr både salg, langtidsleie og korttidsleie av betalingsterminaler via vår samarbeidspartner Point. Send oss en e-post til og forklar behovet, så ordner vi resten.

 • Betalingskort merket med BankAxept kan brukes til betaling av varer og tjenester og til uttak i minibanker. Når du betaler med BankAxept, bruker du penger rett fra kontoen. Bruk av kortet forutsetter dekning på kontoen. Det er ingen nedre beløpsgrense i betalingsterminalene. Mange steder kan du også ta ut kontanter uten ekstra kostnad når du betaler med kort. Når du betaler med BankAxept taster du alltid PIN-kode og klar, før beløpet belastes kontoen. I Norge kan du betale med BankAxept-kort på om lag 95.000 steder.

 • Alle norske betalingsterminaler aksepterer BankAxept. Ønsker dere at terminalen skal akseptere Visa og MasterCard også må dere inngå en egen avtale på dette. For innløseravtale på Visa og MasterCard vennligst send en e-post til

Kort

 • Vi kan per i dag tilby to ulike typer firmakort, et debetkort der belastningen blir gjort direkte mot konto, og et Visa Business Card som går mot faktura.
  Debetkortet må være utstedt til en fysisk person, med norsk fødsels- og personnummer eller et d-nummer(midlertidig norsk personnummer). Kortet vil da bli preget(trykt) med både firmanavn og navnet på denne personen.

  Når det gjelder Visa Business Card så kan dette utstedes både med personlig ansvar og med firmaansvar. Ved personlig ansvar vil det bli foretatt en kredittvurdering av kortholder og kredittgrensen blir satt etter en helhetsvurdering av denne kredittscoren. Ved firmaansvar er det den samme kredittsjekken blir gjort mot selskapet.

Nettbank

 • Det er mulig å logge inn i nettbanken med både norsk BankID og norsk BankID på Mobil. I tillegg kan Swedbank utstede kodebrikker (digipass / «dosa») til brukere som ikke har norsk BankID eller norsk BankID på mobil.

 • Hver nettbank har en administrasjonsansvarlig som er ansvarlig for vedlikehold i nettbanken. Dette gjøres under Administrasjon, Brukere. De eksisterende disponentene kan endres etter ønske, og man klikker da på knappen ”endre kontorettigheter”. Ved opplegg av ny bruker klikker man på Administrasjon, Brukere og Ny bruker. Når ny bruker er lagt opp vil vi se dette i våre systemer, og vi vil sende ut en ny passordkalkulator evt. koble den norske nettbanken sammen med den svenske slik man får en enkel pålogging til begge engasjementene.

 • Både utbetalinger og innbetalinger via fil krever at man setter opp filstier i nettbanken. Ved henting av innbetalingsfiler definerer denne filstien hvor på server filen skal lagres og hvor økonomiprogrammet skal hente filen fra. Når det gjelder utbetalingsfiler, så definerer filstien hvor på server nettbanken skal hente betalingsfilen.

   

  Opplegg av filstier gjøres under Administrasjon, Oppsett filoverføring og Nytt filoppsett.

   

  Ved henting av OCR Konteringsdata(innbetalingsfiler) gjør man følgende:
  Velg BBS OCR Konteringsdata, og velg hvilken konto filen har gått inn på. Det må defineres hvor på server filen(en fysisk fil, ikke bare en katalog) skal lagres. Når dette er gjort må det også defineres i økonomisystemet hvor filen skal hentes fra.

   

  For å sette opp oppsettet for utbetalingsfiler gjøres også det under Administrasjon, Oppsett filoverføring og Nytt filoppsett.

   

  Dersom du ønsker å sende filene direkte i nettbanken velger du Telepay Direkte remittering som filtype, angir et passende navn for filstien og så velger du hvor på serveren du ønsker at nettbanken skal hente betalingsfilen fra.

 • Dette gjøres under Filoverføring og hent filer. Marker filen du ønsker å hente i dialogboksen til høyre og klikk på ”Hent filer” knappen nederst til høyre i bildet. NB! Har du flere filer, må du markere en av gangen.

 • Dette gjøres under Filoverføring og send filer. Marker filen du ønsker å sende og klikk på ”Send filer” knappen nederst til høyre

Papirbaserte betalinger

 • Påfør kontonummer, signer i signaturfeltet og send GiroUtbetalingen til oss. Vi vil da godskrive angitt kontonummer for det aktuelle beløpet.

 • Signer sjekken og send den til oss på samme måte som på en GiroUtbetaling

 • Dette kan vi dessverre ikke tilby.

Konti

 • Vi kan tilby ”alle” typer konti, om det så er behov for en enkel driftskonto eller om det er behov for mer kompliserte løsninger som konsernkonto i NOK eller i fler valuta.

   

  Under finner du en oversikt over de ulike kontotypene vi kan tilby:

   

  Bedriftskonto
  En konto som benyttes i den daglige driften til alle typer inn- og utbetalinger. Ved behov kan man knytte til seg ulike betalingstjenester på denne kontoen. Dette være OCR, AvtaleGiro, eFaktura etc. Det kan også legges opp en kassakreditt på denne type konto(Se Finansiering).

   

  Skattetrekkskonto
  For deg som har ansatte og etter lov skal gjøre avsetninger til skattetrekk. Denne kontoen kan kun benyttes til betaling av forskuddstrekk til kommunekassereren i de respektive kommunene.

   

  Sparekonto
  En konto for deg som har litt overskuddslikviditet, og som vil sette litt til sides til en bedre rente enn den ordinære driftskontoen. Kontoen har ingen restriksjoner på antall uttak, så midlene kan tilbakeføres til driftskontoen ved behov.

   

  Kapitalkonto Extra
  For de som har mye overskuddslikviditet. Ved innskudd over kr. 1 000 000 får du vår beste rente. Denne kontoen har 12 frie uttak per år, og det er heller ikke mulighet til å knytte til noen betalingstjenester til denne kontoen.

   

  Valutakonto
  Er for de som har behov for oppgjør og betalinger i en fastsatt valuta. Vi tilbyr valutakonti i de fleste valutaer. Ved spørsmål om hvilke valutaer vi ikke tilbyr vennligst kontakt oss.

   

  Konsernkonto (NOK og Valuta)
  Denne løsningen gir selskapet mulighet for bedre likviditetsstyring, kapitalutnyttelse og rapportering.
  Ved konsernkontosystem i valuta etableres det selvstendige konsernkontohierarkier for hver enkelt avdeling.
  For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med vår Cash Management avdeling.

OTP – Obligatorisk tjeneste pensjon

 • Ja, vi tilbyr OTP i samarbeid med Sparebank1. OTP ble innført av myndighetene i 2006 med krav om at alle bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte.
  OTP er en pensjonsordning der arbeidsgiver må sette av til pensjonssparing minst 2 % av den ansattes lønn mellom 1 og 12G. Denne prosentsatsen kan om ønskes økes til 5 % av lønn mellom 1-6G og 8 % av lønn mellom 6-12G. Bedriften velger selv hvilken investeringsportefølje som skal være tilgjengelig, men den ansatte bestemmer selv hvordan sparingen skal forvaltes.
  Kilde: Sparebank1

Generelle spørsmål

 • Ta kontakt med din lokal bank i Sverige. De har tilgang til alle dokumenter som er nødvendig for å åpne et kundeforhold i Norge.

 • Dette er en felles e-postadresse som blir bemannet av alle på Business Support. Denne innboksen blir kontinuerlig overvåket uavhengig av sykdom og ferieavvikling. Alle henvendelser til denne e-postadressen blir besvart innen 24 timer.