• Renteforsikringsavtaler / renteswapper (IRS)
  • FRA-er (fremtidige renteavtaler)
  • Andre typer rentederivater
  • Tilrettelegging av emisjoner i obligasjoner og sertifikater
  • Annenhåndsomsetning av obligasjoner og sertifikater
  • Valutahandel - kan handles via megler eller vår netthandelsløsning

Kontakt en av våre rådgivere