Av sikkerhetsmessige årsaker innfører Swedbank Norge også endringer for autentisering (innlogging og godkjenning av betalinger) med digipass/kodebrikke.

Digipassbruker med norsk personnummer

Rent praktisk betyr dette at digipassbrukere med norsk personnummer (11 siffer) skal benytte dette ved innlogging og autentisering i nettbanken.

Digipassbruker uten norsk personnummer

Digipassbrukere som ikke har norsk personnummer/fødselsnummer vil i disse dager få tilsendt et nytt «fiktivt personnummer» (11 siffer som starter med 340000) som skal benyttes ved innlogging og autentisering i nettbanken.

Ta kontakt med banken (cm@swedbank.no eller tlf. + 47 23 11 62 50) hvis du har spørsmål til endringene.

Det nye innloggingsbildet ser slik ut: